o Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – barokowy kościół został pod koniec XVII w. ufundowany przez Marysieńkę Sobieską – jako wotum wdzięczności za uzdrowienie. Wewnątrz kościoła podziwiać można m.in.: chrzcielnicę z XVIII w., barokową ambonę w kształcie wazy oraz główny ołtarz, wykonany przez Jana Mauchera w latach 1774-1776. Kościół od 300 lat jest znanym ośrodkiem kultu maryjnego, odwiedzanym przez liczne rzesze pielgrzymów, przede wszystkim ze względu na znajdujący się tutaj obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej.

o Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne – zorganizowane przez kustosza krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego ks. prałata Romana Marszalca. Muzeum znajduje się w budynku w podwórzu przyklasztornym i posiada cztery, warte obejrzenia, ekspozycje: „Etnografia – Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej”, „Paleontologia – skamieniałości roślin i zwierząt”, „Garncarstwo krasnobrodzkie” oraz „Flora i fauna Roztocza”.

o    Kaplica na Wodzie (zwana też Kaplicą Objawień) – to w zasadzie dwie drewniane kaplice, połączone drewnianym pomostem i pokryte wspólnym dachem, do których prowadzi Aleja Najświętszej Marii Panny. Pod kaplicą znajduje się cudowne źródło, z którego woda uzdrowiła niegdyś Marię Zamoyską, późniejszą Marysieńkę, ukochaną żonę Jana III Sobieskiego. Do dziś woda ze źródła przywraca nie tylko zdrowie, ale także utraconą miłość.

o    Kaplica św. Rocha – pierwsza kaplica w tym miejscu została zbudowana już w XVII w. Podczas panującej zarazy dżumy ufundowała ją Marysieńka Sobieska. Wewnątrz mieści się obraz świętego Rocha – patrona ludzi chorych na choroby zakaźne. W kaplicy znajduje się także niewielkie źródełko, którego wody, według legendy, mają właściwości uzdrawiające. Każdego roku w pierwszą niedzielę po 15. sierpnia, w miejscu tym odprawiana jest uroczysta suma odpustowa ku czci Św. Rocha.

o    Pałac Leszczyńskich –  wzniesiony w I połowie XVI w., zniszczony na początku XX w. i odbudowany w stylu klasycystycznym. Pałac był niegdyś własnością dziedziców Krasnobrodu. Obecnie w budynku mieści się Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka. Do dziś wokół pałacu zachował się jednak piękny park dworski w stylu angielskim.

o    Kamieniołom i baszta widokowa – dość niezwykłą atrakcją geologiczną Krasnobrodu jest stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” utworzone na nieczynnym już wyrobisku. Wnikliwi obserwatorzy mogą tu znaleźć odciski flory i fauny sprzed wielu milionów lat. Dodatkowo z baszty wzniesionej na szczycie kamieniołomu można podziwiać panoramę miasta.