Zabytki

 

o    Dwór Potockich w Rymanowie.

Wybudowany w 1826 roku dla Zofii Skórskiej. Projektantem budowli był jej brat- Piotr Siigno- znany lwowski archutekt. Od 1873 Dwór należał do założycieli Rymanowa Zdroju- Stansiława i Anny z Działyńskich Potockich. Budowla została zniszczona podczas II Wojny Światowej. Odbudowana po wojnie -obecnie znajduje się w niej sidziba Nadleśnictwa. Boki dworu znahduje się ogólnodostępny park krajobrazowy z drzewostanem sięgającym XIX wieku.

 

o    Zabudowa uzdrowiskowa z XIX wieku

Wwiększość budynków zachowało swój przedwojenny wygląd, co nadaje niepowtarzalny urok uzdrowisku. Budynki są drewniane, w stylu szwajcarskim, porozrzucane pojedynczo w parku zdrojowym. Są to wille: „Maria” (dawna „Pod Matką Boską”), „Leliwa”, „Krystyna”, „Dom Wczasów Dziecięcych” (dawna Kolonia Lwowska), „Teresa”, „Pogoń”, „Gołąbek”, „Krakus”, „Biały Orzeł”, „Gozdawa”, „Słoneczna”. Dawne Łazienki przebudowano i adaptowano na nowoczesny, pozbawiony barier architektonicznych szpital uzdrowiskowy „Eskulap”.

 

o    Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Jednonawowy kościół w stylu późnobarokowym, wraz z plebanią wybudowano z kamienia pod koniec XVIII w. Fundatorem kościoła był Józef Ossoliński, wojewoda wołyński, pochowany w podziemiach. Autorem projektu zaś był Antoni Stroiński – znany budowniczy i malarz. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się malowany na desce obraz „Pieta”, który, jak głosi legenda, został ofiarowany miastu przez króla  Władysława Jagiełłę. Obok kościoła znajduje się zabytkowa plebania, wieża i dzwonnica z dwoma dzwonami z 1505 roku.

 

 

o    Synagoga 

Renesansowa, kamienna budowla powstała najprawdopodobniej pod koniec XVI lub w 1 poł. XVII w.  na początku XX w. została przebudowana. Budowla została zniszczona w czasie wojny, po jej zakończeniu stopniowo zamieniła się w ruinę. Synagogę odbdowano w latach 2005-2006 dzisiaj służy chasydom pielgrzymującym do grobu cadyka Menachema Mendla. Jest również  centrum edukacji i dialogu między religiami.

 

 

o    Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Bałuciance

Do 2002 roku używana jako kościół filialny dla parafii w Króliku Polskim. Nie jest znana dokładna data wybudowana cerkwi, jednak uznaje się ją za jedną z najstarszych na Łemkowszczyźnie, a za prawdopodobną datę powstania przyjmuje się wiek XVII.

 

 

o    Wołtuszowa

Nieistniejąca już wieś położona była w dolinie Czarnego Potoku. Po dawnej miejscowości pozostał jedynie cmentarz z kilkoma kamiennymi nagrobkami, oznaczony modrzewiowym krzyżem, kamienna chrzcielnica z dawnej cerkwi oraz nieliczne podmurówki chałup, ślady studni, resztki piwnic i stare drzewa zdziczałych sadów.  Na miejscu znajduje się plenerowa galerii rzeźb przedstawiających Łemków wykonujących tradycyjne zawody.