PRZYRODA

 

o    Park Zdrojowy  –  będąc w Solcu nie można odmówić sobie spaceru po Parku Zdrojowym, w którym znajduje się wiele ciekawych okazów drzew: stare egzemplarze lipy szerokolistnej, sosny czarnej, platana, magnolii czy okazałe katalpy i modrzewie. Park przylega bezpośrednio do 120-hektarowego kompleksu lasu sosnowego, tworząc przedłużenie alei spacerowych, umożliwia to naturalne inhalacje powietrzem nasyconym olejkami eterycznymi.

o    Szaniecki Park Krajobrazowy –  który rozciąga się m.in. w obrębie gminy, to siedlisko m.in. bobrów i wydr. Występuje tu również wiele gatunków roślin chronionych całkowicie, m.in. dziewięćsił bezłodygowy, goryczka wąskolistna, goryczka Wettsteina, kosatka kielichowa, kruszczyk błotny, czy miłek wiosenny.

o    Rezerwat „Owczary” w pobliżu Buska-Zdroju – jest to podmokła kotlinka z ciekiem wodnym, zasilanym przez słone siarczanowo-chlorkowe źródło. Występują tu rzadkie rośliny słonolubne. Wśród nich: rupia morska, zamętnica trzoneczkowata, muchotrzew solniskowy, łoboda oszczepowata, nostrzyk ząbkowany, mannica odstająca. Faunę reprezentuje chrząszcz Pogonus persicus, mający tu jedyne stanowisko swojego gatunku w Polsce.

o    Śródlądowa delta Nidy – zlokalizowana na północ od Pińczowa delta to miejsce, gdzie na obszarze kilkunastu kilometrów kwadratowych, pokrytym bagnami, podmokłymi łąkami i rozlewiskami, występuje około 150 gatunków ptaków, takich jak bocian czarny, orlik krzykliwy i bielik, a także derkacz i wiele innych ptaków wodno-błotnych. To miejsce jest również ważnym punktem odpoczynku ptaków wędrujących z Polski na południe.